1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno stran  jasminjadranje.si (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen z Izjavo o zasebnosti in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

2. Uporaba spletnege strani

Uporabnik je dolžan spletno stran uporabljati zakonito in na običajen način, v skladu z njegovim namenom. Uporabnik se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo ali nevšečnosti.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena, lahko ponudnik onemogoči dostop do portala, tako da blokira IP številko, s katere je uporabnik dostopal do spletnega mesta.

3. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), vključno z njegovo zasnovo, je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletni strani, je ponudnik.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletni strani in z omogočanjem uporabe spletne strani ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnestrani.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico odškodninsko odgovornost uporabnika.

4. Končne določbe

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije, brez pravil mednarodnega zasebnega prava in postopka. Za reševanje morebitnih sporov med uporabniki in ponudnikom je pristojno stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.